استان آذربایجان شرقی

 

شهرستان سرپرست شعبه نشانی تلفن فکس موبایل
تبریز آقای اسد پور تبریز - خیابان ارتش جنوبی- جنب بیمارستان  بهبود - مجتمع ماهان - طبقه 2 - واحد 11

0413-3377477
0413-3377478

0413-3377478 09143001899
09148127945