استان مازندران

شهرستان سرپرست شعبه نشانی تلفن فکس موبایل
ساری محمد رضا قادری ساری - خیابان فرهنگ - خیابان 15 خرداد - طبقه فوقانی شیرینی سرای بانو
011-33116238-9 - 09111525048
رامسر و چالوس تنکابن عباس آباد کلارآباد
سعید تفرجی سرویس سیار 02184325  - 09115720277
 نوشهر آمل
آقای طنابی سرویس سیار 02184325 - 09354166887
بابل کارنده سرویس سیار 02184325  09111514288